Draudimas

draudimo paslaugos

PAGALBA DRAUDIMINIO ĮVYKIO ATVEJU

 • Jei įvyko nelaimė...

  Įvykus nelaimei, bet kuriuo paros metu, konsultuojame savo klientus, esant kliento poreikiui atstovaujame  žalos atlyginimo procese.
  Atsitikus draudiminiam įvykiui visų pirma Jums reikia kreiptis į atitinkamos draudimo bendrovės žalų sureguliavimo skyrių ir jį užregistruoti.

ŽALOS SUREGULIAVIMO CENTRAI

KĄ DARYTI ĮVYKUS NELAIMEI?

 • Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo:
  1. imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą;
  2. apie eismo įvykį nedelsiant pranešti policijai, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus policijai pranešti nereikia ir yra pildoma eismo įvykio deklaracija;
  3. tais atvejais, kai eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis, nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, – eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems eismo dalyviams pasirašyti. Tuo atveju, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais;
  4. pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti;
  5. per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.
  6. Bendrovei privalu pranešti ir įvykio kaltininkui ir nukentėjusiajam asmeniui, pateikti draudimo kompanijai visus reikiamus dokumentus.
 • Apsidraudusiems KASKO draudimu ir atsitikus įvykiui:
  1. apie įvykį nedelsdami praneškite atitinkamoms įstaigoms (kelių policijos, sveikatos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos tarnyboms ir t.t.), išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus policijai pranešti nereikia ir yra pildoma eismo įvykio deklaracija; 
  2. per 2 darbo dienas nuo įvykio dienos praneškite draudimo bendrovei, apdraudusiai jūsų automobilį KASKO draudimu; 
  3. Draudimo bendrovei pateikite šiuos dokumentus: draudimo liudijimo kopiją, eismo įvykio deklaraciją,  vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą, transporto priemonės techninės apžiūros liudijimą. Susitarkite su draudimo bendroves atstovu dėl  galimybės apžiūrėti sugadintą transporto priemonę iki jos remonto, arba jos liekanas, taip pat transporto priemonės sugadintas dalis, detales ir jų liekanas.
 • Įvykus eismo įvykiui policijai pranešti nebūtina, kai:
  1. įvykyje dalyvavo ne daugiau kaip dvi transporto priemonės;
  2. jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus;
  3. kai su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių. Tokiu atveju įvykio dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje ar ant švaraus popieriaus lapo nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti pasirašyti visiems su eismo įvykiu susijusiems dalyviams.
 • Policiją kviesti būtina
  1. jei įvykio metu žuvo arba buvo sužeistas žmogus;
  2. įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės;
  3. padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra;
  4. eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl auto įvykio aplinkybių;
  5. jei sugadinta TP, bet kaltininko nėra  (pvz., klientas randa apgadintą TP kieme)
  6. jei sugadinta tik viena TP (pvz., klientas nuvažiuoja nuo kelio).
 • Eismo įvykio deklaracija