Draudimas

draudimo paslaugos

DRAUDIMO PRODUKTAI

 • 1
 • 2

Automobilio draudimas

 • Transporto priemonių valdytojų civilinės
  atsakomybės draudimas (TPVCAD)

  Vairuotojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – draudimo rūšis, kuri užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus avarijai bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala. Privalomasis draudimas skirtas tam, kad būtų atlyginami eismo įvykio kaltininko sukelti nuostoliai nekaltajai šaliai. Lietuvos Respublikoje registruotas transporto priemones šiuo draudimu drausti privaloma, tai numatyta Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme.
  Žala asmeniui
  Kai žala padaryta asmens sveikatai, išmoka nustatoma pagal negautas pajamas, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sutrikdyta, taip pat kompensuojamos visos su sužaloto asmens gydymu susijusios išlaidos (vaistų, protezavimo, slaugytojų) nukentėjusiojo perkvalifikavimo išlaidos ir kitos išlaidos. Kai žala atsiranda dėl gyvybės atėmimo, atlyginamos laidojimo ir su tuo susijusios išlaidos bei žala dėl maitintojo netekimo..
  Žala turtui
  Žalos dydis, kai transporto priemonė sunaikinta, nustatomas pagal transporto priemonės vertę iki draudiminio įvykio atėmus jos likutinę vertę po įvykio, kai sugadintas automobilis remontuojamas atlyginimo dydis nustatomas pagal remonto išlaidas, būtinas jį atkurti. Draudimo išmoka mokama ir už kitą sugadintą ar sunaikintą turtą (kelio statiniai, nekilnojamas turtas ir pan.)
  Draudimo (nuostolių atlyginimo) sumos
  Apsidraudusiems privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, jei autoįvykio kaltininkas – Jūs, atlyginama tretiesiems asmenims padarytą žalą:
  5 000 000 EUR asmeniui (iš jų – 5000 EUR neturtinė žala);
  1 000 000 EUR turtui.
  Draudiminė apsauga
  galioja visoje Europos Sąjungoje bei Žaliosios kortos sistemos valstybėse (Baltarusijoje, Rusijoje, Turkijoje ir kt.).
 • Kasko draudimas
  Transporto priemonių KASKO draudimu Jūsų transporto priemonę galima apdrausti nuo galimų nuostolių, patirtų dėl avarijos, vagystės, nelaimingų atsitikimų ir trečiųjų asmenų veikos.
  Transporto priemonė apdraudžiama nuo sugadinimų, kurie gali būti padaryti bet kokios mechaninės jėgos, taip pat gaisro ar sprogimo, vagystės ir plėšimo rizikų. Kai kurios draudimo bendrovės atlygina techninės pagalbos kelyje bei pakaitinio automobilio nuomos išlaidas. Kasko draudimas galioja ir Lietuvoje, ir užsienyje.
  Franšizė (išskaita)
  – tai nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju atlygina pats klientas.
  Taigi draudimas atlygins žalą tais atvejais, kai jos dydis viršys kasko polise nurodytos franšizės dydį. Vagystės atvejui paprastai pasirenkama atskira franšizė, tai būna procentinė išraiška nuo maksimalios draudimo sumos., pvz 5%,10%. Kuo frančizė mažesnė, tuo didesnę draudimo išmoką Jus gausite.
  Draudimo suma
  Transporto priemonės draudimo suma yra draudžiamos transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius, neviršijančius šios sumos. Nauji (iki 2 metų amžiaus) automobiliai gali būti draudžiami jų nauja verte. Tuomet nuostoliai atlyginami neišskaičiuojant keičiamų detalių nusidėvėjimo.


Turto draudimas

 • Būsto draudimas
  Vienas iš būdų, kuriuo mes galime pasirūpinti savo namais ir juose esančio turto saugumu yra draudimas. Turto Draudimo tikslas – atlyginti turtinę žalą, jeigu nukenčia Jūsų būstas ar juose esantis turtas, jis padeda greitai atkurti namus iki būklės, buvusios prieš nelaimingą atsitikimą. Jūsų nekilnojamojo turto draudimas atlygina žalą, sukeltą: ugnies, dūmų poveikio, sprogimo, vamzdžių trūkimo, audros, žaibo trenkimo, užliejimo, liūties, stipraus vėjo, tyčinio nuosavybės sugadinimo ar sunaikinimo, vandalizmo, laukinių gyvūnų (žala, patirta dėl laukinių gyvūnų įsiveržimo į pastatą), elektros fenomeno (žala elektros prietaisams, patirta dėl įtampos svyravimų, elektros srovės dingimo ar tiesioginio bei netiesioginio žaibo smūgio), atsitrenkus transporto priemonei. Žala atlyginama, jei apgadinamos būsto sienos, stogas bei stacionariosios būsto dalys, pvz., šildymo, vėdinimo sistema, grindų danga, elektros instaliacija ir kt.)
  Namų turto draudimas
  Namų Turto draudimas draudžia Jūsų namuose esančius kilnojamus daiktus pvz (baldai, buitinė technika, drabužiai, papuošalai ir kt.) Draudimas atlygina žalą, sukeltą: gamtinių jėgų, ugnies, vandens (užliejimo, vandentiekio ar šilumos tinklų avarijos), elektros fenomeno, vagystės (įsilaužimo, apiplėšimo, vandalizmo),stiklo dūžio (pastato išorinis ir vidinis įstiklinimas, baldų stiklai), papildomos rizikos (dviračio vagystė, ir kita).
  Civilinės atsakomybės draudimas
  Tai nuostolių atlyginimas, kuriuos Jūs netyčia galite padaryti tretiesiems asmenims (pvz., užliedami vandeniu trūkus vamzdžiams, kilus gaisrui po dujų sprogimo Jūsų būste ar pan.).
  Draudimo bendrovės dažnai siūlo skirtingus draudžiamų rizikų paketus, todėl rinkdamiesi  turto draudimą būtinai palyginkite, kokią draudimo apsaugą siūlo skirtingos draudimo bendrovės.


Kelionės draudimas

 • Kelionės draudimas
  Planuojate kelionę? Nepamirškite kelionės draudimo, kuris esant toli nuo namų padės Jums jaustis ramiam ir apsaugotam nuo nemalonių netikėtumų. Šis draudimas atlygins nuostolius už gydymo išlaidas užsienyje, parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui, bagažo praradimą ir daugeliu kitų atvejų.
  Kelionės draudimas suteikia apsaugą nuo šių rizikų:
  • medicinos išlaidų ir repatriacijos (Jums atlygins netikėtas išlaidas prireikus būtinosios medicinos pagalbos susižeidus, susirgus ar
  apsinuodijus, tai pat parvežimą į Lietuvą);
  • nelaimingų atsitikimų (draudimo išmoka mokama dėl kelionės metu patiriamų traumų, taip pat neįgalumo ar mirties atvejais);
  • asmens civilinės atsakomybės (atlygins netyčia kelionės metu Jūsų padarytus nuostolius tretiesiems asmenims);
  • bagažo vėlavimo, sugadinimo ar praradimo, asmens dokumentų praradimo;
  • neįvykusios ar nutrūkusios kelionės (atlygins išlaidas dėl kelionės atšaukimo, atidėjimo arba ji nutrūks dėl svarbių ir netikėtų įvykių, taip pat išlaidas, patirtas dėl vėlavimo į tarpinį reisą).
  Kelionės draudimo įmokos dydis priklauso nuo:
  • šalies, į kurią vykstate;
  • pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų;
  • kelionės trukmės bei tikslo;
  • draudimo sumos.


Asmens draudimas

 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  Sveikata brangiausias mūsų turtas, nelaimingų atsitikimų draudimas aktualus kiekvienam, mąstančiam apie pasekmes, kurias gali sukelti nelaimingas atsitikimas. Tai draudimo rūšis, suteikianti apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, jis netenka darbingumo ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi
  Draudžiamos rizikos:
  • traumos;
  • neįgalumas;
  • netektas darbingumas;
  • mirtis.
  Draudimo įmoka kiekvienu atveju apskaičiuojama individualiai. Ji priklauso nuo:
  • pasirinktų draudimo rizikų;
  • draudimo sutarties galiojimo teritorijos ir laiko (Lietuva /visas pasaulis, visą parą ar darbo metu);
  • draudimo sumų dydžių;
  • sutarties galiojimo termino;
  • veiklos, kuria asmuo užsiima, pobūdžio;
  • asmens amžiaus.
  Draudimo išmoka priklauso nuo patirtos traumos sunkumo bei pasirinktos draudimo sumos.
  Asmens/ šeimos civilinės atsakomybės draudimas -
  atlygina turtinę žalą, kurią Jūs ar Jūsų šeimos nariai, tai pat ir Jūsų augintiniai padaro kitiems asmenims. Trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tokiu atveju atlygins Jūsų draudimo bendrovė. Pvz., parduotuvėje ar kitoje viešoje vietoje Jus ar Jūsų vaikas ką nors sudaužėte ir sugadinote, važiuodami dviračiu netyčia užkabinote ir sužalojote praeivį, Jūsų augintinis įkando kaimynui ir tt. Draudimo įmokos dydis priklausys nuo Jūsų pasirinkto draudimo varianto. Draudimo išmokos, kurią nelaimės atveju gaus nukentėjusieji dydis - nuo pasirinktos draudimo sumos bei padarytos žalos.
 • Į viršų